Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Çalışanlarımızın sağladıkları katkıların sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi, çalışanlarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının, Şirketimize bağlılıklarının ve performanslarının artırılması, sürekli ve yapıcı geri bildirim verilmesi, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi Şirketimizin öncelikli hedeflerindendir.

Hedef ve ilkelerimizden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın yeterli yetkinliğe sahip olması önemlidir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.