Mühendislik

Mühendislik

 • Primer, sekonder projelendirme ve mühendislik hesapları
 • Ön ve kati proje dosyalarının hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi
 • İhale dökümanlarının hazırlanması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırma tablolarının hazırlanması
 • Proje geliştirme
 • Ölçüm verilerinin analizi
 • Enerji üretim raporu hazırlanması
 • Enerji santralleri, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için proje tasarımı, mühendislik hesaplamaları
 • Malzeme analizi yapılması
 • İmalat resimlerinin hazırlanması
 • Teknoloji seçimi
 • Potansiyel proje sahalarının belirlenmesi