Lisanssız Elektrik Üretimi

Lisanssız Elektrik Üretimi

 • Proje Sahası Geliştirme
 • Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Takibi
 • Proje Fizibilitesi Hazırlanması
 • Finansal Model Oluşturulması
 • İhale Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Projelendirme
 • İmalat ve Saha Denetimleri
 • Yatırım Teşvik Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Jeolojik Etüd Raporu
 • ÇED Süreçleri
 • İmar Plan Onayları
 • Yapı Ruhsatı Edinim İşlemleri