Gözetim & Denetim

Gözetim & Denetim

 • Saha kontrollük hizmetleri
 • Garanti sonu denetimleri
 • Geçici ve kesin kabul öncesi kontroller
 • Montaj ve devreye alma kontrolleri
 • Fabrika kabul testlerine nezaret
 • Ekipman imalat kontrolleri
 • Nakliye ve depolama kontrolleri
 • Limanda yükleme ve boşaltma kontrolleri
 • Arıza ve hasar tespitleri
 • Rotor dengesizliği ve kanat eğim açısı ölçümü
 • Yıldırımdan korunma ekipmanları kontrolleri