Danışmanlık

Danışmanlık

  • Proje Yönetimi
  • Saha Yönetimi
  • Sözleşme Yönetimi
  • Kredi Kuruluşu Teknik Danışmanlığı
  • Fizibilite Çalışmaları
  • İzin Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Finansal Modelleme
  • Proje Zaman Planlarının Hazırlanması
  • Bütçe Çalışmaları
  • Lisanslı/Lisanssız Elektrik Üretim