Lisanssız Elektrik Üretimi Süreçlerine İlişkin Eğitim

Lisanssız Elektrik Üretimi Süreçlerine İlişkin Eğitim

Şirketimiz tarafından 19-20 eylül 2023 tarihlerinde Trakya Kalkınma Ajansı'na Lisanssız Elektrik Üretimi'ne ilişkin süreçleri içeren bir eğitim düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim kapsamında;

  1. Elektrik Üretimi

Rüzgar / Güneş Santralleri Genel Yapısı

Şalt Sahaları

İletim/Dağıtım Sistemi

Santral Sahası Tasarım Kriterleri

  1. Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği Hakkında Genel Bilgilendirme
  1. Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Süreci
  1. Enerji Santralleri İzin Süreçleri

İmar Planı

ÇED

Jeolojik/Jeoteknik Etüd Raporları

Teknik Etkileşim Analizi

  1. Rüzgar Ölçümü ve Enerji Üretimine İlişkin Analizler

hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.