Mühendislik

Proje süreçlerinde, taslak planlardan başlayıp gerekli geliştirmeleri sağlayarak teknik ve ticari sorunlara çözüm üretiyoruz. Bununla birlikte ihale dökmanlarını oluşturarak yüksek kalite, düşük maliyet ve tedarik süreçlerinin proje planlarına uygun yönetilmesini sağlıyoruz. Enerji santrallerinin artması ile birlikte santraller için alınması gereken izinler ile ilgili kanun ve yönetmelikler yapılan değişiklikler sebebi ile süreçler oldukça karmaşık bir hal almaktadır.

İşi sahiplenme yaklaşımımız ile yatırımların bir gün bile gecikmesinin yaratacağı sıkıntıların ve kayıpların kıymetin bilerek izin süreçlerini çok yakından takip ediyoruz. İmar izinleri, orman izinleri gibi proje takvimini etkileyecek konularda planlama aşamasında her türlü inceleme ve araştırmayı yapıyor ve bilinmeyen konuları açığa çıkartıyoruz. Hızlı ve yerinde müdahaleler izin süreçlerinin kısaltılmasına katkı sağlıyoruz

Enerji santralleri, iletim ve dağıtım hatları ile ilgili izin süreçlerini titizlikle yürütüyoruz.

Proje geliştirme
Taslak projelerin hazırlanması
Proje gereksinimlerinin belirlenmesi
Teknoloji seçimi
Ön ve kati proje projelerin hazırlanarak onay süreçlerinin yönetilmesi
İhale dokümanlarının hazırlanması
Tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırma tablolarının hazırlanması
Sözleşme müzakerelerine katılım
Rüzgar verilerinin toplanması ve analizi
Micrositing&Bankable Report hazırlanması
Enerji santralleri, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için proje tasarımı, mühendislik hesaplamalarının yapılması ve projelendirilmesi
İmar planına esas saha yerleşimlerinin ve ulaşım yollarının planlanması
İmar izini ve orman izin süreçlerinin yürütülmesi
Kamulaştırma işlerinin takibi
İlgili kurumlar tarafından istenilen dökümanların hazırlanarak gerekli onayların alınması
İletim ve dağıtım hatlarının plan ve profillerinin çıkarılması
Tesislerin mevcut durumlarının tespiti ve as-built projelerinin hazırlanması
Rüzgar ölçüm direkleri montaj raporlarının hazırlanması
Makine ve ekipmanların imalat resimlerinin çizilmesi
Detay projelerinin hazırlanması