Gözetim ve Denetim

Proje sürecinde maliyetlerin ve teslim tarihlerinin proje takvimine uygunluğunun izlenmesi, montaj işlerinin denetimi ve kalite kontrolü görevlerini üstleniyoruz. İşletmeye geçiş sürecinde de devreye alma ve servis içi gözetim hizmetleri ile olası hataları mümkün olduğunca erken tespit edip santrallerin durum takiplerini yapıyoruz. Böylece bakım programlarının planlanması ve optimizasyonu konularında yardımcı oluyoruz.

Teknik ve uygulama projelerinin kontrolü
Çizimlerin kontrol edilmesi
İnşaat kontrollüğü, saha yönetimi ve proje yönetimi
Proje süresince taşeron ve inşaat kontrollüğü / Owners Engineering
Fabrika kabul testlerine nezaret
İşletme personellerinin yetkinlik denetimleri
Devreye alma süreçlerinin takibi
Kesin kabul testlerine nezaret ve sertifikalandırma
Ekipman imalat kontrolleri
Ekipman depolama ve nakliye kontrolleri
İşlevsellik ve güvenlik testleri
İSG denetimi
Arıza ve hasar tespitlerinin yapılarak raporlanması
Geçici kabuller öncesi kontrollerin yapılarak eksik listelerinin oluşturulması
Proje finansmanı sağlayan kuruluşlara teknik destek verilmesi
Performans doğrulaması
Ekipmanlarının nakliye, montaj ve devreye alma aşamalarında süpervizörlük hizmetleri.
NDT testleri
Rotor dengesizliği ve kanat eğim açısı ölçümü
Yıldırımdan korunma ekipmanları kontrolleri
Tahribatsız muayene
Yağ analizleri
Endoskopik muayene
Saha kontrollük hizmetleri
Montaj uygunluk kontrolleri
Finansal bütçe ile proje ilerlemesinin uyum ve takibi
Garanti sonu denetimlerinin yapılarak raporlanması
Limanda yükleme ve boşaltma kontrolleri